Севдо, севдо

Севдо севдо изп. Соня Ковачка -
Обработка Петьо Кръстев
От ,,Стари песни с дъх на младо вино“ –
най-новата продукция на Радио Благоевград

minzuhar73