Проектите по европейските програми, за които са сключени договори, ще бъдат реализирани

TV Evropa