Радка Радева и Йорданка Никова - Похвали се бяла Рада

Обр. и дир. Коста Колев.
Благодаря на народните певици Мария Лешкова и Калинка Вълчева!

gorskiyat