aqw my private server player

BulgarianQuestWorlds вече е Online!
ето и хамачито ето и линка за игра http://25.96.198.99/play-now/
BGND1 парола: 123
BGND2 парола: 123
BGND3 парола: 123
BGND4 парола: 123
BGND5 парола: 123
BGND6 парола: 123
BGND7 парола: 123
BGND8 парола: 123

red_s0ldier