Elvis Presley - Funny How Time Slips Away - Превод

Странно колко неусетно времето минава...

aa11bb