Приказки за Виолончело - Йозеж Хайдн "Концерт за Виолончело в До-мажор"

с участието на Петър Кушлев (солист) и Стефания Колева (актьор)

режисьор: Иван Юруков

fortissimo_family