Работник в рудник Ораново със счупен крак, скална маса падна, докато работил

struma