The Corporation - Корпорацията - 1 част

Филмът изследва въздействието на Корпорацията върху средата, обществото, децата, здравето, медиите, демокрацията и даже върху нашите гени.

kentavar13