БЛИЗО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ /част 21/. Кръстец, община Трявна

13.09.2021 г.
Разходка до Кръстец.

gwlahliev