Какво бихте направили? ~ Ако видите някой да краде от сляп човек?

painforpleasure