VBox7 logo

4 24.07.2019 Инфо

Един ден с Roots Art,
Беше много приятно да се запознаем с приятелите ни от франция които патуваха пеш от Франция до Аляска.
Така като бяхме един от началните градове в България им разказахме за държавата ни и те ни казаха от тяхна гледна точка как е