Хванати в паяжината на живота!

Откъс от: Земляните (2005) Линк за гледане: - http://youtu.be/gLJJGL65aEQ

skynet_