Галин, Лайв Комедия

Галин в ролята на Тутси. Гледайте до край :)

star_machine_tv7