VBox7 logo

Ние мечтахме - Леон Дегрел

161 02.11.2016 Инфо

Както винаги заявявам: Клиповете в профила ми НЕ целят расова, политическа или каквато и да било дискриминация и пропаганда или омраза. Вижте всички гледни точки, запознайте се с другото лице на историята, бъдете любознателни.