Θανάσης Πετρέλης - Σαν Την Παλιά Πόλη - като старият град