В СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ /част 37/. Стражица

21.05.2019 г.
Разходка до Стражица.

gwlahliev