Дива теменуга-

Изп. Володя Стоянов - Войводата

minzuhar73