Парламентът промени окончателно състава на КЕВР от 9 на 5 души

TV Evropa