Стефан и Елена || Никога в някой друг || + xsunnyxdayx

Е това е от нас, дано ви хареса :)

xwesleyxdobrevx