Неочакван край! Пародия на Counter-strike: Striker's Rampage

Неочакван край. :D

goingquantumchannel