VBox7 logo

Нека да чуем, с какви зрители се налага да си говори по телефона Теодора Салагьорова.