Протест в София, сниман от въздуха 17.6.2013 Protest in Sofia

oshog