Семейството и приятелите са основни източници на COVID-19 във Франция

TV Evropa