VBox7 logo

Това не са просто макети, а реално работещи двигатели…