Заведенията за бързо хранене. Какво рекламират и какво всъщност получаваме.

Сравнение за бургерите които се рекламират и тези които реално ни предоставят в заведенията за бързо хранене

sir_alfred_hitchcock