Rage on Ultra Nightmare - част 05 ( A ), Feltrite Sample - Dead city, Hijacked Well ...

Всяка част е записвана на макс трудност без прекъсване повече от час игра без достигане през цялата игра и ДЛЦ- то до дефибрилатор, тук по технически съображения съм разцепил всяка част на 2 или повече части с цел запазване на приемливо качество...

sonybass