Монолог - стихове от Ралица Маркова

"Искам само да виждам
две окъпани в слънце очи
и този глас да ме води
по ръба на шеметни бездни"

deia68