Вие какво бихте направили?

Обръщаме повече внимание, когато факта ни дразни, но не и когато се налага да помогнем.

seriously