Стара Загора - Икономическият Тигър На България /част 3/

29.03.2015 г.
Транзитно преминаване през Стара Загора.

gwlahliev