Класически кеч: Ледения Стив Остин срещу Гробаря (1998)

"Stone Cold" Steve Austin vs. Undertaker - WWE Title Match: SummerSlam 1998 (Full Match)

WWE Official