Орязват държавното финансиране за Югозападния регион през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Министерският съвет е на път да ореже държавното финансиране по големите инвестиционни проекти в Югозападния регион през новия програмен период 2014 – 2020 година. Става въпрос за националното съфинансиране по големи проекти, които са спечелили европейски средства. В момента Брюксел поема 85% от разходите, а останалите 15 на сто са се поделяли поравно между държавата и общините.

TV Evropa