Някои момичета се върнаха в класните стаи в Афганистан

TV Evropa