The Iron Law of Inequality - Желязният закон на неравенството

Желязният закон на неравенството - Философска критика на процеса на изравняване, присъща на либералния социализъм и постмодерната религия на равенството..

A philosophical critique of the leveling process inherent to liberal socialism and the postmodern religion of Equalism...

Авторско видео - VertigoPolitix

skynet_