Защо теглото ни се променя спрямо локацията?

Истина ли е, че теглото ни се променя спрямо мястото, на което се намираме?

Now You Know