Има ли яснота какво предлагат политическите сили в началото на предизборната кампания?

TV Evropa