Куфар за края на света - Сезон 1 - Финал - Най-добрите в подготовката

Всеки участник в документалния сериал получава експертна оценка от „Практическа подготовка” - фирма, основана от хора, които отдавна се подготвят за катастрофа и споделят опита и знанията си посредством обучения, тренировки и консултации. Експертите анали

ezekill