МВФ дава 650 млрд. долара за възстановяване на световната икономика

TV Evropa