VBox7 logo

Пропадам в бездната на чаша вино...

Пропадам в бездната на чаша вино...
"Слънцето в мен" любовна лирика от Мария Богомила
рецитира Детелина Керин