Микрочиповете могат да намалят популацията на бездомните кучета

Редица стратегии за преодоляване на проблема с бездомните кучета до сега не постигнаха очакваната от хората цел. Никой не знае колко са тези животни. От друга страна от близо година и половина у нас е препоръчително всички собственици на домашни любимци

TV Evropa