България отговаря на изискванията за опазване на сухопътните граници на Шенген

България отговаря на изискванията за опазване на сухопътните граници на Шенген. Това се казва в доклада от последната проверка, направена на границата ни с Турция и приет от работната група по въпросите на Шенген към Съвета на ЕС. Не са отправени допълнит

TV Evropa