Minecraft 1.3.2 Survival/аdventure [еpisode 1]

[Епизод 1]

В този епизод:
- Събиране на материали
- Правене на необходими принадлежности
- Строене на основи на къщата

dualadventures