890 млн. лева бюджетен излишък отчетоха от финансовото министерство

890 млн. лева излишък в държавната хазна за първите шест месеца на годината отчете финансовият министър Владислав Горанов по време на правителственото заседание. Сумата възлиза на 1.1% от прогнозния БВП. Постъпилите средства към 30 юни са в размер на над 16 млрд. лв., или 53,7 на сто от планираните приходи за годината.

TV Evropa