Cartoon Cartoon Fridays - Лятно интро *подобрено*

Лятно интро, което направих като смесих интрото на CCF през 2001 с музиката от Summer Fridays и музиката от интрото на CCF през 2000 г. Това интро ще се използва по моя уеб канал (http://www.cntoo.tk).

Клипът е подобрен от Cartoonothing от YouTube.

BlooMаc