Из Плевенска Община /част 2/. Ясен.

15.05.2015 г.
Разходка до Ясен.

gwlahliev