Социалните компании и влиянието им в България

Добрите практики в корпоративната социална отговорност?
Гости: Калоян Кирилов - основател на My Education Club и Силвия Павлова - управляващ партньор на Strategy+Business Lab

tvevropa_business