Да си поговорим с Cortana

Разговор с гласовия асистент на Windows Phone с цел забавление. Like us: facebook.com/rmediavlog

rmedia