VBox7 logo

Има Ли Недостиг На Вода И Храна?

За глада по света...Има ли недостиг на вода?
Има ли недостиг на храна?
Колко души по света
са гладни? - 923 милиона души.
Зърното, давано сега
за животновъдство, е достатъчно да
изхрани 2 милиарда души.