5 минути София - Поетите на София - Пейо Яворов

София в началото на 20-ти век е в процес на подем. Извършва се активно строителство, столицата се обновява и разширява. Центърът е застлан с прочутите жълти павета. Заедно с икономиката нараства и културната значимост на града. В полите на Витоша намират

fiveminutessofia