Jump In Bulgaria - Hardjump ( Paxi Fixi )

Гледайте новите ми клипчета, за да видите как съм напредвал през 2та месеца в Jumpstyle!

peciii