Chemtrails се засичат дори и от радарите като облачни формирования

Chemtrails се засичат дори и от радарите като облачни формирования. http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2914671

halata